Senaste nyheter

Från Edge och våra leverantörer

DHL Freight – Trafikstörning

2021-04-22 Trafikverket stänger E6 norr om Malmö under perioden 13 – 30 maj.

Trafikverket har informerat om ett planerat vägarbete på E6/E20 under perioden den 13 – 30 maj vilket innebär att de kommer att stänga av helt för all trafik i båda riktningarna mellan trafikplatserna Lomma/Alnarp och Kronetorp.

Läs mer

Brexit – DHL Parcel Connect

Brexit är ett faktum fr.o.m. 1 januari 2021 men fortfarande så här nära inpå råder viss osäkerhet vad som kommer att gälla för avsändare, mottagare och övriga aktörer i transportbranschen till/från Storbritannien, Nordirland och Irland.

Läs mer