Drivmedel

Med Preem får du rabatt på drivmedel bensin, diesel/ACP, etanol/E85, biogas, bilkem, biltvätt mm.

För att se priser och villkor

Logga in eller bli medlem

Om Preem

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag. Vår vision är att leda omvandlingen mot ett hållbart samhälle. 

Våra raffinaderier räknas till de mest miljöanpassade i Europa med en raffineringskapacitet på över 18 miljoner ton råolja per år. Vår verksamhet omfattar produktion, försäljning, distribution samt trading och varuförsäljning. 

Vi förädlar och säljer besin, diesel, eldningsoljor och förnybara drivmedel till företag och privatpersoner i Sverige. Drygt 2/3 av produktionen exporteras. Vi har också ett risktäckande servicenät med 570 tankställen för privat- och yrkestrafik.

Preem AB har drygt 1 400 anställda varav 950 arbetar raffinaderierna. För helåret 2016 var Preems omsättning 56 miljarder SEK.